Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

preposterous
7999 65f9
Reposted fromkotowate kotowate viaciepla-vodka ciepla-vodka
preposterous
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaciepla-vodka ciepla-vodka
preposterous
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaciepla-vodka ciepla-vodka
preposterous

June 30 2015

preposterous
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter vianivea nivea

June 28 2015

preposterous
0738 860d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaltopalto altopalto
preposterous
Gyllenhaal, McConaughey & Leto
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaaltopalto altopalto
preposterous
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska viaaltopalto altopalto
preposterous
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahunsert hunsert
preposterous

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 20 2015

preposterous
7729 1266
preposterous
#505
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viajustmadd justmadd
preposterous
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viakaps kaps

June 16 2015

preposterous
boho kitten
Reposted fromcats cats viaszalony-virus szalony-virus
preposterous
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto
preposterous
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viahunsert hunsert
preposterous
Reposted frombukoz bukoz viaczarnakotka22 czarnakotka22
preposterous
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viahunsert hunsert
preposterous
5477 a7bf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl